Trường THPT Sơn Hà

  • Điện thoại: 0553864501
  • Email: C3sonha@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Nước Bung, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi